Nebraska Semester Abroad

Od roku 1992 pořádá UP pro University of Nebraska-Kearney, University of Nebraska-Lincoln, University of Nebraska-Omaha, a Wayne State College semestrální studijní program, věnovaný především historii a současnému vývoji středoevropského regionu.

Program zahrnuje kurz českého jazyka a přednášky o historii, kultuře, literatuře a politice střední Evropy. Doplněn je exkurzemi do významných míst regionu, která mají přímou vazbu na probíraná témata.

Program se uskutečňuje vždy v letním semestru (březen – květen) a zúčastňuje se jej pravidelně 20 – 25 studentů.

O úspěšnosti programu svědčí nejen jeho dlouhá historie a vysoký počet účastníků, ale i blogy studentů. Ty je možné si spolu s dalšími informacemi o programu najít na webu UNK.