Aktuální sdělení

Aktuální sdělení

Nepřítomnost:

T. Kalousková - 31. 1.-1. 2. 2019

M. Raková - dne 24. 2. 2019 se ruší kontaktní hodiny. Konzultace možné via email.