O nás

Zahraniční oddělení UP poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Na centrální úrovni koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie, v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce UP, případně dalších programů.

Zahraniční oddělení také poskytuje servis pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci krátkodobých výměnných programů. Podle povahy svých požadavků se, prosím, obracejte na příslušné referentky kanceláře.

Kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku, která se stará o záležitosti zahraniční spolupráce dané fakulty.

Personální obsazení

Podle povahy svých požadavků se prosím obracejte na příslušné pracovníky oddělení. Kromě Zahraničního oddělení UP má každá fakulta svoji referentku pro zahraniční styky, která se stará o záležitosti zahraničních styků dané fakulty.

Zahraniční oddělení UP

PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.
vedoucí oddělení

Mgr. Yvona Vyhnánková
institucionální koordinátor programů EU

Petra Soldánová
mobility zaměstnanců Erasmus+ KA 107, Nebraska Semester Abroad

Mgr. Eva Ohnisková, DiS.
studijní pobyty Erasmus+ KA107 (mimoevropské mobility), Summer and Winter Schools

Mgr. Klára Henzlová
studijní pobyty Erasmus+ KA107 (mimoevropské mobility)

Mgr. Lenka Haničáková
studijní pobyty Erasmus+ (vyjíždějící studenti K - Ž, evropské mobility)

Mgr. Vladimíra Žlutířová
studijní pobyty Erasmus+ (vyjíždějící studenti A - J, evropské mobility)

Mgr. Zuzana Hamdanieh
studijní pobyty Erasmus+ (přijíždějící studenti), Merrillův program

Mgr. Tereza Kalousková
mezinárodní programy

Mgr. Marie Raková
praktické stáže Erasmus+

Ing. Bronislava Hošková
Ekonomický referent

Mgr. Martina Baleková
Summer and Winter Schools

Mgr. Niels Hexspoor
Summer and Winter Schoolss

Mgr. Magda Pařilová (Úsek pro zahraničí)
Referent pro projekty-odb. prac. KA 5 (Admissions Officer)

Hlavní činnosti Zahraničního oddělení UP

Univerzita Palackého podepsala smlouvy o spolupráci s mnoha zahraničními partnery. Tyto smlouvy jsou převážně rámcové a jsou k nahlédnutí na Zahraničním oddělení UP.

 • Studijní pobyty v zahraničí

  • Stipendia MŠMT (AIA - Akademická Informační Agentura)
   Vždy v září přiděluje ministerstvo jednotlivým vysokým školám stipendijní místa v rámci mezistátních kulturních dohod. Informace o těchto stipendiích jsou zveřejňovány na webových stránkách. Podrobné informace získají uchazeči u referentek pro zahraniční styky na fakultách, jejichž prostřednictvím se také přihlašují.

1.    Stipendia přidělená rozpisem kvót. Uchazeči podávají své přihlášky cestou děkanátu na rektorát UP.

2.    Stipendia přidělovaná konkurzem (výběrová řízení). Uchazeči podávají své přihlášky cestou děkanátu na Akademickou informační agenturu Domu zahraničních služeb MŠMT.

   • Informace o obou typech stipendií lze najít na http:www.dzs.cz. Upozornění pro studenty, kterým bylo uděleno tzv. mezivládní stipendium (v rámci rozpisu kvót nebo uspěli v konkurzu): student je povinen oznámit přidělení tohoto druhu stipendia referentce pro zahraničí na děkanátě příslušné fakulty bezprostředně poté, co byl o udělení stipendia informován Akademickou informační agenturou nebo jinou cestou!

 • Study Abroad Programs

Zahraniční oddělení UP zajišťuje přípravu a částečnou organizaci pobytů zahraničních studentů u nás, veškerou činnost spojenou s jejich pobytem v Olomouci, zajišťování koordinátorů z řad učitelů, učeben, pomoc při organizování jejich mimovyučovací činnosti.
Každoročně probíhají následující programy:

 • Informace o programech EU 

1.     Organizace programu ERASMUS+ na UP - informace pro studenty i učitele

2.    CEEPUS

 • Projekt EURICA - Erasmus Mundus
  úspěšně ukončen v roce 2017

 • Propagace a reprezentace UP v zahraničí