Poslání univerzity

Posláním Univerzity Palackého v Olomouci (UP) je uchovávat a rozvíjet poznání, šířit vzdělanost, pěstovat nezávislé vědecké bádání a uměleckou tvorbu, podporovat dodržování principů právního státu a občanské společnosti, jakož i pečovat o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti.